Att anlita hantverkare

Många projekt i hemmet kan involvera arbete man inte har erfarenhet av och löper risk för dyra misstag. Andra gånger kanske det kräver utrustning man helt enkelt inte har eller kan hyra. Vad omständigheterna än är som gör att man väljer att inte göra något själv utan att anlita en hantverkare, bör man alltid se till att göra detta på rätt sätt. Här tittar vi på vad man tänka på när man anlitar hantverkare.

1. Bygganmälan/bygglov

Det första man måste göra är att undersöka om det man vill göra kräver antingen en bygganmälan eller bygglov. Är detta fallet måste man skicka in bygganmälan eller begära bygglov i god tid.

2. Jämföra offerter

Är det möjligt att hitta fler än en i närheten som kan utföra arbetet är det alltid rekommenderat att ta in flera offerter och jämföra dessa. Ju fler man kan få desto bättre uppfattning kommer man att få om vilket pris man i slutändan kan vänta sig och hur lång tid det kan komma att ta.

3. Kontrollera hantverkaren

Innan man beslutar sig att välja en hantverkare bör man kolla upp de följande:

 • Hantverkaren är behörig att utföra arbetet.
 • Hantverkaren har F-skatt.
 • Hantverkaren är försäkrad.
 • Hantverkaren är skuldfri och saknar betalningsanmärkningar.

En hantverkare som inte uppfyller alla dessa krav bör man inte anlita.

4. Skriva avtal

Varje år är det tusentals personer som kontaktar Allmänna reklamationsnämnden för att försöka få ordning på allt som gick fel under en renovation. Saknar man ett avtal kan man även behöva juridisk hjälp för att lösa problemet.

Har man skrivit ett tydligt avtal med hantverkaren kommer det därmed framgå tydligt vilka krav som ställts på dem och vad man därför har rätt att kräva om det blivit fel någonstans.

Avtalet bör inkludera:

 • Arbetets omfattning.
 • När arbetat ska påbörjas och avslutas.
 • Hur mycket det kommer att kosta inklusive moms.
 • Hur och när betalningen ska genomföras.
 • Hur eventuella ändringar och tilläggsarbetet ska hanteras.
 • Vem som står för material, resekostnader och eventuell städning.
 • ROT-avdraget.

Rensa hemma

Det är väldigt lätt att samla på sig för mycket saker i hemmet. Om man är riktigt ärlig så är det faktiskt inte mycket vi behöver av allt vi sparat på oss under åren. Särskilt vid en förändring i livet, det kan vara en separation eller en flytt, så är det viktigt att man inte har samlat på sig alldeles för mycket. Det är nog jobbigt ändå utan att behöva flytta på saker man egentligen inte behöver utan bara har sparat. Tänk igenom allt noggrant, vad behöver du egentligen?

Det finns garanterat en massa saker som du kan kasta eller göra dig av med direkt men tänk på att sortera innan du kastar. Metall för sig, trä och plast för sig och så vidare. Är det något du har extra svårt att skiljas ifrån så gör en låda som du packar ner de sakerna i så de får ligga och mogna i tanken ett tag, då blir det lättare att kasta senare.

Det är också lätt att idag sälja vidare de saker du inte behöver på nätet. Förutom blocket och lokala annonser så kan man använda sig av olika köp och sälj sidor på Facebook för att snabbt och enkelt låta någon, som faktiskt behöver sakerna, ta över dem. Så gör en riktig vårrensning när du städar så ska du se att du får mer plats i ditt hem och samtidigt blir lättare i sinnet.

 

Se över din trädgård

Sommaren kommer med stormsteg och snart så har vi värme i hela vårt avlånga land. Längst i söder så är trädgårdsskötseln i full gång och kanske har varit så ett tag medans längst i norr så har de kanske inte börjat än. Det gäller att se över din trädgård och arbeta med den så att den blir så fin som den förtjänar.

Något som kan vara fint är att rama in trädgården med en häck av något. Välj vilken typ av planta du vill ha och om den ska vara planta eller vuxit något. Vill du att det ska gå snabbt så kan en färdig häck vara av intresse. Det är inte speciellt svårt att plantera en häck, se till att göra ett bra förarbete med att gräva och tillsätta bra jord för häcken så är du snart hemma med en häck kring din trädgård.

Olika plantor planteras olika tidpunkter, så beroende vad du beställer så kolla upp vilken period som passar bäst för att gräva och sätta din häck på plats. Du kan få bra råd från stället du köper din häck hur du ska gå tillväga. Det finns även bra information hos ViiVilla om du vill söka hjälp där. Uppväxta häckplantor så som Thuja är populär som insynsskydd. De är snabbväxande och på ett eller ett par år så får du en hög, tät och fin häck.

Vanliga problem med avloppet

Avloppet är en av de områden där man ibland får väldigt lite förvarning innan ett problem uppstår; en dag kan allt flyta på som normalt och helt plötsligt är det stopp. Har man lite koll på de vanligaste problemen med avloppen kan man dock snabbt besluta att antingen fixa det själv eller ringa en rörmokare.

Stopp i avloppet

Det vanligaste rapporterade felet med avloppet är ett vanligt stopp. Detta kan antingen sitta i kommunens ledningar eller ens egna. För att ta redan på detta kan titta om det finns en rensbrunn utanför tomten. Och står det vatten i denna betyder det att det är kommunens del av ledningarna där stoppet sitter, varpå det då blir deras ansvar att fixa. Är det inte fallet kommer man behöva bekosta lösningen själv.

Missfärgat vatten

Eftersom vattenledningar ofta är av järn kan det med tiden bildas rost i ledningarna som sedan kan lossna och följa med vattnet. Resultatet av detta är gulbrunaktigt vatten, men det går oftast bort bara man spolar ett tag. Cirka 15 minuter bör räcka. Går det inte till sig eller om vattnet har fått något annan färg bör man göra en felanmälan.

Underlig lukt eller smak

Upplever man att vattnet har dålig smak eller lukt borde man först och främst testa att låta det stå och spola ett tag. Om vattnet har varit stillastående i ledningarna ett tag kan detta nämligen få vattnet att smaka något beskt. Men får man bara rörelse i systemet igen och spolar bort det värsta kan detta ofta gå till sig. Om detta inte hjälper ska man göra en felanmälan.

Vattenläckage

Har man en vattenläcka inomhus ska man så snabbt man bara kan stänga av ventilen vid vattenmätaren. Är läckaget på tomtmarken kommer man behöva kontakta kommunen och be dem stänga av vattnet. Vid skador ska man ta kontakt med sitt försäkringsbolag och om behöver länspumpning ska man kontakta Räddningstjänsten.

Att tänka på vid nybyggen

Att bygga ett hus både ett stort val och ett stort projekt. Det gäller att man gör en hel del beräkningar i förväg och planerar arbetet noga. Alla punkterna nedan är sådant man bör tänka ordentligt på innan man sätter igång med själva arbetet.

Budgeten

Att veta i förväg vad ett nybygga kommer att kosta är inte lätt men man kommer att behöva sätta sig ned och räkna på detta så gott det går. Även mindre missar kan sätta en i ekonomiskt besvärliga situationer.

Välja tomt

Om man inte redan äger en tomt är det viktigt att göra noga efterforskningar på de tomter man letar efter. Väljer man till exempel en tomt som ligger i närheten av ett vattendrag bör man ju kolla upp vad riskerna för översvämning är innan man köper den om man inte vill behöva desperat leta åt en dränkpump mitt i byggandet för att hantera oförutsedda olyckor.

Hör med kommunen vilja eventuella planbestämmelser som gäller för en given tomt. En detaljplan kan bestämma väldigt mycket om vad man får och inte får bygga.

Entreprenadform

Hur mycket av arbetet man kan göra själv är bra att ha en uppfattning om redan från början. Se bara till att inte överskatta förmågorna att bygga ett helt hus. Väljer man en totalentreprenad betyder detta att en enda entreprenör står för hela byggnationen. Med generalentreprenörformen betyder det att man anlitar något för att ritar huset och en annan som står för byggandet. Slutligen kan man välja delad entreprenad där man avtalar med alla leverantörer man behöver och kan själv vara med under hela processen. Denna form är lämplig för den som vill göra delar av arbetet själv.

Innan arbetet påbörjas

Innan man sätter igång med bygget kommer man att ha behövt fixat de följande:

 • Köpeavtal med husföretaget med ett fast pris på det som omfattas av avtalet.
 • Nybyggnadskarta som beställs av kommunen där husets placering ritas in.
 • Bygglov från kommunen. Handläggningstiden kan variera från kommun till kommun.
 • Bygganmälan efter bygglovet beviljats. Ska skickas in minst tre veckor innan byggstarten.
 • Upprättning av kontrollplan som måste godkännas av kommunen innan bygget får starta.

Förändringar för en bostadsrättförening

Det är väldigt viktigt att du läser igenom de stadgar och regelverk som bostadsrättsföreningen har innan du köper dig din bostadsrätt så att du vet vad som gäller. Tala med en kontaktperson i föreningen och hör efter om det är några större reparationer på gång, som exempelvis stambyten, eller om sådant redan är gjort. Ni ska ju faktiskt trivas ihop under en längre tid – både du, din bostad och din bostadsrättsförening. Det kan vara bra att ha etablerat en första kontakt, när du undersökt allt och bestämt dig för att köpa bostaden så måste du bli godkänd medlem i föreningen. Det är själva föreningen som avgör vilka som blir godkända så ta gärna reda på vilka de andra är som bor i samma hus.

Alla föreningar kan ha lite olika regler men det som är viktigt för alla är nog generellt att du reparerar det som eventuellt går sönder i lägenheten, betalar avgiften i tid varje månad, håller en god ton gentemot alla och ser till att inte störa dina grannar i onödan. Du kan inte heller hyra ut din bostad i andra hand om inte föreningen godkänt detta och det kan krävas olika insatser av dig såsom exempelvis trapp- eller gårdsstädning ett par ggr om året.

Som medlem i en bostadsrättsförening så har du ansvar för det som görs inom lägenhetens väggar, allt utanför är det föreningen i sig som ansvara för, alltså du och de andra medlemmarna i föreningen. Om något ska förändras till det yttre så är det i många fall ett beslut som tagits på föreningsstämma med majoritetsbeslut.

De senaste åren har det blivit populärt att bygga till balkonger på flerbostadshus och har fler än två tredjedelar röstat för en byggnation så går beslutet igenom. Även stämmobeslutet måste godkännas hos hyresnämnden innan entreprenadavtal och liknande kan skrivas. En person har vårt att ensam stoppa ett genomförande av ett sådant bygge. I och med att en balkong ökar bostadens värde så känns det som svårt att inte rösta för en byggnation av balkonger.

I och med att det är bostadsrättsföreningen som står för det yttre av fastigheterna så blir det även föreningen som ska stå för det underhåll som en balkong kräver, detta måste in i stadgarna och skrivas ett tillägg så att det regleras med de avgifter som ska betalas in till föreningen. Underhållet av balkongerna ska belasta föreningen och inte enskilda lägenhetsinnehavare.

Det bästa är att påbörja förfrågningar i god tid så att alla har rätt att uttala sig i frågan, det är en fördel med en demokratisk form som en bostadsrätts förening är. Som lägenhetsinnehavare så är det bara positiva saker med ett balkongbygge, värdets höjs på din lägenhet och du kan njuta av morgonkaffet en skön sommarmorgon. Vem skulle inte önska sig det?

Nytt, modernt badrum

Det mest använda rummet i hemmet är badrummet och där vill man att allt ska fungera till belåtenhet. Många som köper hus väljer att helrenovera badrummet eftersom det är en så personlig del och det känns bäst om det är nytt och fräsch. Dessutom höjer det värdet på bostaden.

Problem som kan uppstå

Planera noggrant ditt nya badrum eftersom det ska hålla många år framåt. Det ska vara ordentligt gjort och det är viktigt att avloppssystemet fungerar som det ska. Det är inte ovanligt att ett badrum visar sig ha underliggande skador när man väl börjar riva. Riskerna med vattenskador och läckor är extra stora i gamla badrum där det var många år sedan man såg över avloppssystemet. För att undvika framtida problem är relining en lösning för badrum med skador. Det är både smart och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem. Läckande rör och stopp i avloppet är de första tecknen på att badrummet är i behov att renovering. Genom detta nya effektiva system får de gamla avloppsrören en ny stark insida. Detta system gör att man kan bo kvar i huset även under renoveringen.

Relining – vilket behov har ditt badrum

Beroende på hur stor skada avloppsrören har används olika tekniker inom relining. Först rengörs rören och man tar ställning till hur stort behov rören har av renovering genom en kamerabesiktning. Till båda metoderna använder man sig av de befintliga rören som får en täckande insida som är extremt hållbar och eliminerar framtida problem.

Lägg din energi på det estetiska

Med denna snabba och effektiva metod kan du lägga din energi på att välja dina nya badrumsmöbler. Du slipper all tid som skulle ha gått åt till att byta ut ett helt avloppssystem Det bästa av allt är att du kan bo kvar medan renoveringen av rören görs.

Försvara ditt hem

Villainbrott är ett av de brott som i mycket stor utsträckning kan drabba vem som helst. I övrigt är riskerna för att utsättas för brott inte särskilt hög så länge du är riskmedveten och inte själv rör dig i kriminella kretsar. Den här typen av vardagsbrottslighet är dock vanlig och något som kan slå till när du minst anar det.

Att utsättas för ett inbrott är något som dels tenderar till att bli dyrt när det som stulits och förstörts ska ersättas. Men det är också jobbigt, i och med att det kräver städning, kontakter med polis och försäkringsbolag etc. Värst av allt är dock oftast känslan av att ha blivit utsatt för ett övergrepp – någon annan har varit inne i ditt hem, rotat runt bland dina saker och kanske tagit eller förstört saker som är emotionellt viktiga eller omöjliga att ersätta.

För att skydda sitt hem från inbrott gäller det att tänka och planera. Vi har i Sverige väldigt restriktiva vapenlagar och även för den som har licens för att äga ett vapen gör nödvärnsrätten det ändå i de flesta fall omöjligt att själv bekämpa en inkräktare till skillnad från hur det ser ut i till exempel USA. Här får vi därför förlita oss på andra saker, som till exempel:

Larm och lås

Att ha bra larm- och låsanordningar installerade är en sak som kan fungera avskräckande för tjuven. De flesta kriminella är tänkande varelser som föredrar att ge sig på lätta byten, eller avstår om de bedömer risken som för stor. Ett bra lås är svårt att forcera, och ett larm är någonting som kanske inte kommer göra att de åker fast, men däremot minskar den tid de ostört kan befinna sig inne i ett hus och ta saker. För mer information läs här.

Övervakningskameror

Precis som ett larm fungerar övervakningskameror avskräckande. Om en tjuv ser att det finns kameror vet han också att risken för att kunna knytas till ett brott är större. Kolla dock över så att du har rätt att sätta upp kameror på din fastighet, och hur.

Grannsamverkan

Att hjälpas åt, att ha en grannsamverkan är ett bra sätt att förebygga brott. Informera dina grannar om att du är borta. Be dem tömma din postlåda, och tända och släcka lampor i samband med att de vattnar dina blommor. Ett hus som ser bebott ut är ett hus som löper mindre risk att utsättas för ett inbrott.

Tips när du köper sommarstuga

Fundera du på att skaffa en sommarstuga med en egen täppa? Visst låter det härligt med en stuga men det finns en hel del att tänka på innan du bestämmer dig. Här kommer några viktiga saker att kolla upp.

Varför vill du ha en sommarstuga?

Börja med att fundera på hur mycket sommarstugan får kosta. Det är lätt att bli förälskad i ett litet torp men vad har du råd med? Glöm inte att ta med löpande kostnader som underhåll, vatten, värme, vägavgifter och resor i din kalkyl.

Det är också viktigt att fundera över vad du vill göra när du är i sommarstugan. Vill du mest vila och njuta av livet eller är du den händiga typen som vill pyssla och arbeta? Tänk på att även om du gillar att arbeta så är det praktiskt att ta dit en besiktningsman som hjälper dig att upptäcka alla eventuella fel. Det kostar några tusenlappar att använda en besiktningsman men det kan vara en mycket bra investering. Fundera också på hur ofta du tänker vara i sommarstugan. Ska den ligga nära ditt permanenta boende så att du kan vara där varje helg?

Titta på grundkonstruktionen på huset och håll ögonen öppna för fuktskador. Ignorera oklippt gräsmatta och studera istället takpannorna och lutningen på tak och mark. Fel färg på stugan och tapeterna är mindre viktigt än läget.

En bild av området

Prata med grannarna och besök omgivningarna för att bilda dig en uppfattning om området. Kanske är den fina bryggan en samlingsplats för tonåringar och inte alls den lugna platsen som du såg vid ditt första besök. Gillar du att studera naturlivet så kan du installera en speciell kamera som du till exempel kan köpa på Cyberphoto.se för att se vilka djur som rör sig runt sommarstugan. En övervakningskamera kan få bilder på de mest skygga djuren och kan även användas som övervakningskamera vid sommarstugan för att upptäcka inkräktare.

Sist men inte minst, om du är helt övertygad om att du vill ha en sommarstuga med alla fördelar och nackdelar då är valet enkelt – lev den svenska sommaridyllen.

Inred med skön belysning

Belysningen är en central del när det kommer till att inreda på ett snyggt sätt. Det är med hjälp av lampor och ljus som du kan skapa en inramning med rätt stämning för dina mål. Det spelar ingen roll om du satsar på att inreda med ljusa färger och upplysta rum eller om du vill ha en mer nedtonad atmosfär. Belysningen utgör grunden i redskapen som du har till hands för att förändra ditt rum. Dessutom kan det ske på ett förhållandevis enkelt sätt. Istället för att måla om eller ta ned en vägg kan du sätta in nya lampor som ger ditt hem en stor förändring på kort tid.

Det finns många olika typer av lampor som var och en har sin egen karaktär. Taklampan är ett smart sätt att snabbt lysa upp ett rum samtidigt som den kan vara en snygg inredningsdetalj i taket. Bordslampan fyller en annan funktion eftersom den ofta är tänd under längre perioder och sprider ett mysigt sken i rummet. Sänglampan är både snygg och funktionell eftersom den ser till att ge dig perfekt ljus för att läsa en god bok. Om du vill kunna välja vilken typ av sken du vill ha kan dimbara lampor vara något för dig. Då kan du exempelvis sätta in LED lampor som du sedan justerar med hjälp av en dimmer.

Olika lampor har alltså olika betydelse och alla är lika viktiga för inredningen. Arbetsbelysningen är viktig inte bara på skrivbordet eller ute i garaget utan även i hemmet, gärna via starka taklampor om du ska städa och fixa. Här kan man med fördel ha en dimmer som ser till att du kan ha mjukare och mysigare belysning till vardags och starkare de gånger det behövs. Punktbelys också gärna olika detaljer i hemmet, det kan vara allt från en tavla eller en växt till en skänk eller en hylla med prydnadssaker.

Glöm inte att inreda trädgården med lampor, här kan man verkligen botanisera bland både växter och lampor av alla de slag. Du kan ha både solcellsdrivna lampor utplacerade lite här och var samtidigt som du kompletterar med fasad eller gångbelysning via el för mörka kvällar året om. Skapa också en oas i trädgården med ljus och lampor där du kan njuta av mysiga sensommarkvällar tillsammans med familj och gäster.

Som inredare har du många skäl att sätta in nya lampor i ditt hem. Förutom det uppenbara faktumet att det kan göra ditt hem lite trevligare att vistas i kan det också ha positiva ekonomiska effekter. Dagens lampor är nämligen i regel betydligt energisnålare än de tidigare modellerna. Det betyder att de drar mindre ström och gör att du kan ha dem tända med gott samvete. Med ett mysigare hem och en billigare elräkning blir det roligare att komma hem efter jobbet.